Polityka prywatności

1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zostały użyte następujące terminy:
Administrator -właściciel strony www.proniak.pl z siedzibą pod adresem: ul.Grzegórzecka 69D/4, 31-559 Kraków. Z Administratorem można skontaktować się pod numerem telefonu +48 690-799-900 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres gabinety@proniak.pl. Administrator jest wyłącznym administratorem danych w Serwisie.

Serwis – Witryna Internetowa znajdująca się w sieci Internet pod adresem URL https://proniak.pl, którego właścicielem jest Administrator.
Użytkownik – oferta Serwisu skierowana jest do osób fizycznych, firm, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Serwis uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Administratora.

2. Dane osobowe podane podczas kontaktu z Serwisem i jego obsługą, przetwarzane są przez Administratora w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

3. Mimo, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niewykonaniem usług oferowanych w Serwisie.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r lub Ustawę z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

5. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

Zabezpieczenie danych:

Serwis stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

Pliki Cookies oraz Logi serwera

1. W celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz monitorowania korzystania z niego, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – informacje zapisywane przez zewnętrzny serwer Serwisu na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.

2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b. Stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Technologia Cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych odwiedzających Serwis.

4. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

5. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a. Tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z Serwisu, w celu poprawy jego zawartości;
b. Utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu.
c. Personalizacji materiałów reklamowych w sieci Google po uprzednim określeniu profilu Użytkownika i przekazaniu ich partnerom serwera.

6. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.

7. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

Używane w witrynie programy

Administrator informuje, że w witrynie są używane następujące programy:
1. Google Analytics – używany do sprawdzania statystyk odwiedzin strony;